Plåtmodul

Om Plåtmodul

slider-omoss

Plåtmodul i Mjölby  startades 1979, under namnet Mjölby Plåtindustri AB. Under åren har bolaget utvecklats från ett traditionellt plåtslageri till en tung- och högproducerande industri för tillverkning av stål- och plåtkomponenter. Kunderna finns främst inom svensk tillverkningsindustri. Bolaget har idag 2016 ca. 45 anställda.

Genom brett kunnande och satsning på tillverkning av komponenter av grövre dimension har vi lyckats med målet att bli en betydande plåtindustri såväl regionalt som nationellt. Våra kunder är ofta större exportföretag med globala marknad. Kraven på kvalitet, leveranssäkerhet och utveckling är stora.