Hoppa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Personuppgifter

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vilka uppgifter behandlas

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m. m. Dessa lagras hos oss i olika datasystem för att vi ska kunna serva dig med produkter och tjänster som du köper från oss. Därutöver används uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som du gör hos oss.

Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund. Vi får också vissa uppgifter när du genomgår sedvanlig kreditprövning hos oss.

Vilka rättigheter har du?

Dataskyddsdirektivet innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör företaget eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

Företaget tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Linköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på e-post info@platmodul.se.